The Netherlands, Utrecht, 03 September 2008. Portrait Hans Goedkoop. Photo: Bram Belloni /// Nederland, Utrecht, 03 september 2008. Portret Hans Goedkoop. Foto: Bram Belloni /// © 2008 Bram Belloni, all rights reserved /// Copyright information: http://www.belloni.nl /// bram@belloni.nl /// +31626698929 /// Reference code: 080903027 Hans Goedkoop.jpg, The Netherlands/NLD, Utrecht, 03SEP08
The Netherlands, Utrecht, 03 September 2008. Portrait Hans Goedkoop. Photo: Bram Belloni /// Nederland, Utrecht, 03 september 2008. Portret Hans Goedkoop. Foto: Bram Belloni /// © 2008 Bram Belloni, all rights reserved /// Copyright information: http://www.belloni.nl /// bram@belloni.nl /// +31626698929 /// Reference code: 080903027 Hans Goedkoop.jpg, The Netherlands/NLD, Utrecht, 03SEP08